Besökarnas egna 40-45


40. Den svenska modellen !
Ett svenskt och ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag.

Bägge manskapen tränade länge och när dagen för kapprodden kom var båda lagen i absolut toppform med japanerna vann med ett försprång på 1 km.

Efter nederlaget var moralen i botten hos det svenska laget. 
Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att japanerna hade sju man till att ro och en man till att styra, medan det svenska laget
hade en man till att ro och sju som styrde.

I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på avsevärd handlingskraft.
Man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i det 
svenska laget. Experterna kom efter flera månaders arbete fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.

Mot bakgrund av experternas rapport genomfördes omedelbart förändringar i lagstrukturen. Nu hade man fyra styrmän, två överstestyrmän en styrledare och en roddare. Dessutom införde man ett poängsystem
för att motivera roddaren. "Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar".

Året därpå vann japanerna med ett försprång på 2 km.

Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation, men betalade dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för det stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog slutsatsen att man
hade valt rätt taktik och att motivationen också var god, och att det alltså måste vara materialet som behövde förbättras.
Idag är det svenska bolaget i färd med med att utveckla en ny båt.

41. En vänsterpartist ifrån Sala
med böjelser för det anala
körde in den där bak
sprängde väggar och tak
men fick reparationen betala
Av:"Judas"

42. -Se upp för stupet!
-Vilket stuuuuuuu....

43. En stockholmare besöker en
affär på västkusten för att
köpa räkor. 
- Har ni reker?
-Vadå "reker"? Det har vi  inte.
-Men, du vet reker, såna som  man eter..
- Maneter?!? Nej, det har vi   verkligen inte!!!

44. "Är det här det största äpplet ni har?" undrade amerikanen och lyfte upp en melon.

"Var snäll och fingra inte på vindruvorna" sade frukthand- laren.

45. -Är det ni som tillverkar  Magnecyl?
-Ja, det stämmer.
-Då skulle jag vilja tala med  den värkstillande direktören.

Besökarnas egna 40-45

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)